Klachten

Indien u een klacht in wilt dienen verzoeken wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen. Wij streven er naar u binnen 3 werkdagen een passende reactie te geven omtrent uw klacht of de te volgen procedure. U kunt 48 uur na onze reactie hiertegen in beroep gaan waarna wij u binnen 3 werkdagen een sluitend voorstel doen toekomen.