informatie

WRM applicatie

Volgens de nieuwe WRM bent u verplicht als rijinstructeur om uw WRM-certificaat geldig te houden, in vijf jaar tijd zes dagdelen (of 3 hele dagen) theoriebijscholing volgen en 2 praktijkbegeleidingen. U mag zelf de volgorde en de momenten bepalen. De theoretische bijscholing heeft geen toets/examen, u moet wel alle zes dagdelen aanwezig zijn. Van de twee praktijkbegeleidingen moet de laatste voldoende zijn om uw geldigheid te behouden.

Voor verloopdatum

Zorg er wel voor dat u dit op tijd doet; uw certificaat moet dan nog geldig zijn! Theoretische bijscholing die u volgt na uw verloopdatum telt niet meer mee. Te weinig gevolgde bijscholing betekent dat uw certificaat niet meer geldig is na de verloopdatum.
U mag zelf kiezen wanneer u de cursussen binnen de vijf jaar geldigheid volgt. De cursussen hebben geen toets of examen, u moet alleen aanwezig zijn.

Dezelfde cursus

U mag niet dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de geldigheidperiode van uw certificaat. Als u een cursus volgt voor certificaatcategorie A of C, moet u daar een geldig certificaat van hebben.

Bevoegdheid verliezen

Als u in vijf jaar geen zes dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd, verliest u uw bevoegdheid na de verloopdatum. De bevoegdheidspas wordt dan ongeldig verklaard. U moet dan het herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn. Uw bevoegdheidspas moet u in dit geval bij IBKI inleveren.
N.B. Voor het behouden van een geldige bevoegdheidspas moet u hiernaast ook aan twee praktijkbegeleidingen deelnemen, waarvan de laatste voldoende moet zijn.