Fysieke belasing & ergonomie

Ergonomie en fysieke belasting
Ergonomie en fysieke belasting

In de training ergonomie leert u een juiste werkhouding aan te nemen en goed te bewegen.