Nascholing code 95

Om beroepsmatig vrachtwagen te mogen blijven rijden verplicht de wetgever u iedere 5 jaar 35 uur nascholing te volgen bij een gecertificeerde opleider. Van deze 35 uur dient tenminste 7 uur uit praktijknascholing te bestaan. Alleen cursussen aangeduid met een ‘V-code’ gelden als praktijktraining.

Chauffeur vóór 10 september 2009

Bent u in het bezit van een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, dan bent u vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Wilt u beroepsmatig blijven rijden, dan moet u wel nascholing code 95 volgen. U krijgt deze eerste periode niet 5, maar 7 jaar de tijd om aan uw nascholingseis te voldoen. Uiterlijk 10 september 2016 dient u een geldige code 95 op uw rijbewijs te kunnen tonen.

Chauffeur ná 10 september 2009

Bent u in het bezit van een rijbewijs C, afgegeven ná 10 september 2009, dan heeft u waarschijnlijk de basiskwalificatie vakbekwaamheid in uw rijopleiding gehaald. Om beroepsmatig te mogen blijven rijden, moet u nascholing volgen. Uiterlijk 5 jaar na de afgiftedatum van uw rijbewijs dient u een geldige code 95 op uw rijbewijs te kunnen tonen.

Extra nascholingsuren

Wanneer u meer nascholingsuren heeft gevolgd dan de verplichte 35 uur, dan komen deze extra gevolgde uren te vervallen zodra uw code 95 verlengd wordt. Deze zogenaamde meer-uren kunt u niet opsparen voor een volgende nascholingsperiode.

Registratie nascholingsuren

Tilstra Opleidingen meldt u voorafgaand aan de cursus aan bij het CCV. Bent u vervolgens de gehele cursusdag aanwezig dan worden uw nascholingsuren geregistreerd. Op de website van het CBR kunt u bekijken hoeveel nascholingsuren u voor de nascholing code 95 heeft gevolgd. Bij 35 uur nascholing worden uw gegevens doorgegeven aan de RDW. Vervolgens kunt u op het gemeentehuis de code 95 op uw rijbewijs laten plaatsen.

Vrijstellingen

De vrijstelling voor chauffeurs geboren vόόr 1 juli 1955 vervalt per 1 juni 2015. Deze beroepschauffeurs kunnen nog zonder nascholing de code 95 op hun rijbewijs krijgen. Tot 1 juni 2015 kunnen zij het rijbewijs omwisselen. De vrijstelling voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week commercieel vervoer verrichten is komen te vervallen. Voor een compleet overzicht van de binnen- en buitenlandse vrijstellingen verwijzen wij u naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

Rijbewijs en code 95

Zodra u de verplichte 35 uur nascholing heeft gevolgd, kunt u bij de gemeente de code 95 op uw rijbewijs laten plaatsen. Op het gemeentehuis vraagt u uw rijbewijs te vervangen i.v.m. code 95. U krijgt een nieuw rijbewijs met daarop de code 95. Dit rijbewijs heeft dezelfde geldigheidsdatum als het oude rijbewijs. Bij het vervangen van het rijbewijs hoeft u niet medisch gekeurd te worden. Is de geldigheidsduur van uw huidige rijbewijs bijna verstreken, dan kan het handig zijn om tegelijkertijd uw rijbewijs te vernieuwen (verlengen). U krijgt een nieuw rijbewijs, met nieuwe geldigheidsdatum, en code 95. Uiteraard moet u bij het vernieuwen (verlengen) van het rijbewijs medisch gekeurd worden.

Van welke datum kunt u beginnen met het opbouwen van (nieuwe) nascholingsuren voor de volgende periode van nascholing?
- Als u voor 10 september 2009 al een rijbewijs C had, en u heeft de code 95 (einddatum 10 september 2021) als op uw rijbewijs staan, dan mag u vanaf 10 september 2016 weer nascholing gaan volgen voor de volgende periode.
- Als u uw rijbewijs C na 10 september 2009 heeft behaald en de code 95 staat al op uw rijbewijs, dan kunt u (weer) beginnen vanaf de ‘einddatum van de code 95 op uw rijbewijs minus 5 jaar’.

Locatie

De cursus nascholing chauffeurs verzorgen wij landelijk, en bij u op locatie. bijvoorbeeld in Friesland, Groningen, Drenthe of Noord Holland. Wij kunnen de cursus nascholing code 95 dus ook intern bij u op locatie verzorgen. De trainingslocatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer wij de cursus nascholing code 95 bij u intern verzorgen wordt de trainingslocatie van te voren door ons bezocht.