Beroepsgoederenvervoer

Beroepsgoederenvervoer

SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.

Beroepsgoederenvervoer SOOB

SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.

SOOB Subsidie

SOOB, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de branche, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet SOOB door het verstrekken van subsidies via soobsubsidiepunt.nl.

Bij SOOB kunt u terecht voor subsidie op branchekwalificerende opleidingen, subsidie voor rijopleidingen en subsidie voor de verplichte nascholing code 95.

SOOB-subsidie is beschikbaar voor opleidingen die worden uitgevoerd door gecertificeerde opleiders ‘Transport & Logistiek’. Tilstra Opleidingen is zo’n gecertificeerde opleider!

  • Informatie