Bouwsector

Bouwsector

Het belang van scholing is groot in de bouwsector.

Scholingsfonds voor het bouwbedrijf:

Het belang van scholing is groot in de bouwsector. Innovatieve technieken, nieuwe kennis en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat vakinhoudelijke bijscholing noodzakelijk blijft. Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de CAO voor de Bouw heeft elk kalenderjaar recht op scholingsdagen met behoud van loon.

Bouwradius:

Bouwradius Training & Advies verzorgt trainingen voor alle lagen binnen uw bouwonderneming: bouwplaatspersoneel, middenkader en hoger kader. Van bijscholingscursussen op de bouwplaats tot managementtrainingen.

  • Informatie